Olejów na Podolu - drzewa genealogiczne

Pedigree map of Jan Wojciechowski


0 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
11 individuals are missing birthplace map coordinates: Jan Wojciechowski, Franciszek Wojciechowski, Agnieszka Śliwińska, Paweł de Jałmużna Wojciechowski, Katarzyna Szlachetka, Mateusz Śliwiński, Katarzyna Brojanowska, Jan de Jałmużna Wojciechowski, Brygida Piasecka, Jan Szlachetka, Anna .