Olejów na Podolu - drzewa genealogiczne

Pedigree map of Katarzyna Kosar


1 individual displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
10 individuals are missing birthplace map coordinates: Józef Kosar, Tekla Skurska, Bazyli Kosar, Rozalia Juźwin, Michał Skurski, Zofia Kociubińska, Kazimierz Skurski, Marianna Szczypulowa, Józef Kociubiński, Marianna Bezpalko.