Olejów na Podolu - drzewa genealogiczne

Pedigree map of Jan Mądrzycki


8 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
7 individuals are missing birthplace map coordinates: Kazimierz Mądrzycki, Rozalia Nowakowska, Antoni Szkałuba, Maria Wilk, Augustyn Sikorski, Maria Drozda, Kazimierz Owczarz.