Olejów na Podolu - drzewa genealogiczne

Pedigree map of Piotr Bilecki vel Bielecki


10 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
5 individuals are missing birthplace map coordinates: Mikołaj Szylwach, Kazimierz Bielecki vel Bilecki, Maria Borejko, Paweł Szylwach, Agnieszka Borejko.