Olejów na Podolu - drzewa genealogiczne

Pedigree map of Paulina Miaskowska


8 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
7 individuals are missing birthplace map coordinates: Agafia Wałyluk, Jan Miaskowski, Justyna Mrozicka vel Ptasznik, Łukasz Wałyluk, Maria Kowal vel Stepków, Jan Mazgajski, Maria Martynowicz.