Olejów na Podolu - drzewa genealogiczne

Pedigree map of Anna Krzyżanowska


5 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
10 individuals are missing birthplace map coordinates: Grzegorz Iżewski, Karolina Apolonia Gloss, Józef Krzyżanowski, Anna Szabatura, Grzegorz Łuciów, Maria Masztalerz, Teodor Iżewski, Anna Lewicka, Franciszek Gloss, Rozalia Bilek.