Olejów na Podolu - drzewa genealogiczne

Pedigree map of Jan Krzyżanowski


2 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
4 individuals are missing birthplace map coordinates: Anastazja Kostek, Magdalena Krzyżanowska, Józef Krzyżanowski, Anna Szabatura.