Olejów na Podolu - drzewa genealogiczne

Pedigree map of Agnieszka Laszkiewicz


6 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
6 individuals are missing birthplace map coordinates: Michał Laszkiewicz, Zofia Pobereźnik, Maria Sąsiadek, Paweł Pobereźnik, Adam Półtorak, Maria Drozd.