Olejów na Podolu - drzewa genealogiczne

Pedigree map of Tomasz Radom


5 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
9 individuals are missing birthplace map coordinates: Marcin Radom, Agafia Darmoros, Maria Masny, Kacper Radom, Justyna Wojtków vel Drozdowska, Jakub Darmoros, Jacek Sokołowski, Teodor Masny, Anna .