Olejów na Podolu - drzewa genealogiczne

Pedigree map of Franciszek Wojtyna


6 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
9 individuals are missing birthplace map coordinates: Małgorzata Kalinowska, Antoni Wojtyna, Magdalena , Konstanty Kalinowski, Helena , Tomasz Gerc, Katarzyna Półtorak, Szymon Drozd, Helena Szklanny.