Olejów na Podolu - drzewa genealogiczne

Pedigree map of Anna Bielecka


6 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
7 individuals are missing birthplace map coordinates: Kazimierz Bielecki vel Bilecki, Maria Borejko, Pantalemon Borejko, Paraskewa , Franciszek Krzywy, Franciszka Olender vel Olendra, Bartłomiej Czajkowski.