Olejów na Podolu - drzewa genealogiczne

Pedigree map of Anna Wodecka


4 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
10 individuals are missing birthplace map coordinates: Dominik Wodecki, Paraskewa Pobereźnik, Maria Jopek vel Jobko, Kazimierz Wodecki, Katarzyna Łokieć?, Szymon Pobereźnik, Andrzej Półtorak, Ewa Daszczyszyn lub Dajczak, Stanisław Jopek, Franciszka .