Olejów na Podolu - drzewa genealogiczne

Pedigree map of Mikołaj Grześków


3 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
2 individuals are missing birthplace map coordinates: Kacper Grześków, Ksenia Kuśnierz vel Dżura.