Olejów na Podolu - drzewa genealogiczne

Pedigree map of Zofia Anna Dajczak


11 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
4 individuals are missing birthplace map coordinates: Jan Mazgajski, Maria Martynowicz, Szymon Pytlowany, Katarzyna Drozdowska.