Olejów na Podolu - drzewa genealogiczne

Pedigree map of Tekla Drozda


4 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
9 individuals are missing birthplace map coordinates: Tekla Drozda, Paweł Drozda vel Drozdowicz, Anna Dołhań, Maciej Drozda vel Drozdowicz, Marcella , Bazyli Dołhań, Kunegunda Borejko, Kazimierz Owczarz, ??? .