Olejów na Podolu - drzewa genealogiczne

Pedigree map of Anna Mazgajska


3 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
9 individuals are missing birthplace map coordinates: Jan Mazgajski, Maria Martynowicz, Szymon Pytlowany, Katarzyna Drozdowska, Teodor Martynowicz, Michał Pytlowany, Ewa , Jan Drozdowski, Maria Jakubik vel Jakubowska.