Olejów na Podolu - drzewa genealogiczne

Pedigree map of Józef Gerc


6 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
5 individuals are missing birthplace map coordinates: Wincenty Turczyński, Agata Półtorak, Tomasz Gerc, Katarzyna Półtorak, Magdalena Sąsiadek.