Olejów na Podolu - drzewa genealogiczne

Polecamy - najbardziej zaawansowane drzewa w naszej bazie przodków

drzewo nr 1 rodu Dajczaków - potomkowie Jana Dajczaka i Marii zd. Sąsiadek (Trościaniec Wielki, Bzowica, Olejów)


drzewo roku Drozdowskich - potomkowie Jana Drozdowskiego i Marii zd. Jakubik vel Jakubowskiej (Olejów)
drzewo nr 2 rodu Juźwin - potomkowie Marcina Juźwina i Barbary zd. Macyk vel Panasów (Hukałowce, Olejów)
drzewo rodu Krzywych - potomkowie Andrzeja Krzywego i Pauliny zd. Sikorskiej (Olejów, Beremowce)
drzewo rodu Sikorskich - potomkowie Augustyna Sikorskiego i Marii zd. Drozda (Olejów)
drzewo rodu Tomczyszynów - potomkowie Michała Tomczyszyna i Paraskewy zd. Radom (Olejów)
drzewo rodu Mazgajskich - potomkowie Jana Mazgajskiego i Marii zd. Martynowicz (Olejów, Łopuszany)
drzewo rodu Mądrzyckich - potomkowie Kazimierza Mądrzyckiego i Rozalii zd. Nowakowskiej (Olejów)


drzewo nr 1 rodu Gruntowski - potomkowie Józefa Gruntowskiego i Kseni zd. NN (Trościaniec Wielki, Moniłówka, Białokiernica)
drzewo nr 2 rodu Gruntowski - potomkowie Marcina Gruntowskiego i Anny zd. NN (Trościaniec Wielki)
drzewo nr 3 rodu Gruntowski - potomkowie Wawrzyńca Gruntowskiego i Jadwigi lub Zofii zd. NN (Trościaniec Wielki, Manajów)
drzewo nr 1 rodu Płoszaj - potomkowie Franciszka Płoszaj i Heleny zd. NN (Trościaniec Wielki)
drzewo nr 2 rodu Płoszaj - potomkowie Bartłomieja Płoszaj i Reginy zd. Chryplewicz (Trościaniec Wielki)
drzewo nr 9 rodu Półtorak - potomkowie Józefa Półtoraka i Zofii zd. NN (Trościaniec Wielki)
drzewo nr 1 rodu Sąsiadek - potomkowie Jana Sąsiadka i Katarzyny zd. NN (Trościaniec Wielki)
drzewo nr 2 rodu Sąsiadek - potomkowie Pawła Sąsiadka i Anny zd. Olender (Trościaniec Wielki)
drzewo rodu Sikora - potomkowie Mateusza Sikory i Małgorzaty zd. NN (Trościaniec Wielki)
drzewo rodu Stuchliński - potomkowie Stanisława Stuchlińskiego i Katarzyny zd. NN (Trościaniec Wielki, Białokiernica)
drzewo rodu Świadkiewicz - potomkowie Melchiora Świadkiewicza i Heleny zd. NN (Trościaniec Wielki)
drzewo nr 1 rodu Wodeckich - potomkowie Kazimierza Wodeckiego i Katarzyny zd. Łokieć (Trościaniec Wielki, Białokiernica, Załoźce)
drzewo nr 2 rodu Wodeckich - potomkowie Wojciecha Wodeckiego i Teresy zd. NN (Trościaniec Wielki, Łopuszany, Beremowce)
drzewo nr 3 rodu Wodeckich - potomkowie Jana Wodeckiego i Marii zd. Truś (Trościaniec Wielki, Olejów)
drzewo nr 4 rodu Wodeckich - potomkowie Mikołaja Wodeckiego i Apolonii zd. Drozda (Olejów)
drzewo nr 1 rodu Wojtyna - potomkowie Antoniego Wojtyny i Magdaleny zd. NN (Trościaniec Wielki)
drzewo nr 2 rodu Wojtyna - potomkowie Jakuba Wojtyny i Agnieszki zd. Półtorak? (Trościaniec Wielki)
drzewo rodu Żmudź - potomkowie Błażeja Żmudź i Marii zd. NN (Trościaniec Wielki, Białokiernica, Bzowica)


drzewo rodu Bezpalko - potomkowie Józefa Bezpalko i Maryny vel Anny zd. NN (Bzowica)
drzewo rodu Garbaczewskich - potomkowie Andrzeja Garbaczewskiego i Anny zd. NN (Trościaniec Mały, Harbuzów, Bzowica)
drzewo rodu Gawłowskich - potomkowie Franciszka Gawłowskiego i Pauliny zd. Rowińskiej (Olejów)
drzewo nr 1 rodu Grabas - potomkowie Tomasza Grabasa i Marii zd. Bednarz (Hukałowce)
drzewo nr 2 rodu Grabas - potomkowie Aleksandra Grabasa i Teresy zd. Pihan (Hukałowce)
drzewo rodu Heltmann / Hetman - potomkowie Antoniego Heltmanna i Franciszki zd. Tureckiej (Hukałowce)
drzewo nr 1 rodu Juźwin - potomkowie Jana Juźwina i Marii zd. Tomczyszyn lub Kosińskiej (Hukałowce)
drzewo nr 3 rodu Juźwin - potomkowie Jana Juźwina i Marianny zd. Bomba (Hukałowce)
drzewo rodu Kotowicz - potomkowie Sebastiana Kotowicza i Ewy zd. NN (Czystopady, Bzowica)
drzewo rodu Kromp - potomkowie Jacka Krompa i Agnieszki zd. Zając (Reniów)
drzewo rodu Tureckich - potomkowie Antoniego Tureckiego i Anny zd. Lewandowskiej (Hukałowce)
 

Aktualne prace - Remek

Drzewo nr 2 rodu Krzyżanowskich - potomkowie Józefa Krzyżanowskiego i Anny zd. Szabatura (Białokiernica)

Drzewo rodu Grześków - potomkowie Kacpra Grześków i Kseni zd. Kuśnierz vel Dżura (Białokiernica)
Drzewo nr 2 rodu Trymbulak - potomkowie Marcina Trymbulaka i Anny zd. Cideło (Trościaniec Wielki, Białogłowy, Reniów)

W środku prac

Drzewo nr 2 rodu Bieleckich - potomkowie Pawła Bieleckiego i Rozalii zd. Kamińskiej (Białokiernica)
Drzewo nr 2 rodu Kusiakiewicz - potomkowie Antoniego Kusiakiewicza i Marcelli zd. NN (Białokiernica)
Drzewo nr 1 rodu Hajduk - potomkowie Józefa Hajduka i Wiktorii zd. Grześków (Białokiernica)
Drzewo nr 1 rodu Radom - potomkowie Wojciecha Radoma i Marii zd. Dołhań (Olejów, Bzowica)
drzewo rodu Dajczak - potomkowie Michała Dajczaka i Jadwigi zd. Naróg / Anny zd. Wojtyna (Trościaniec Wielki, Neterpińce)
drzewo rodu Dajczak - potomkowie Andrzeja Dajczaka i Rozalii zd. NN / Heleny zd. Malickiej (Trościaniec Wielki, Harbuzów, Białokiernica)
drzewo rodu Dajczak - potomkowie Błażeja Dajczaka i Barbary zd. Krzyżanowskiej (Trościaniec Wielki)
drzewo rodu Olender - potomkowie Adama Olendra i Zofii zd. Gładysz (Trościaniec Wielki, Hnidawa)
drzewo rodu Olender - potomkowie Adama Olendra i Tekli zd. Płoszaj (Trościaniec Wielki)

Zaczynamy prace - drzewa jeszcze mocno niekompletne

drzewo rodu Bil - potomkowie Wojciecha Bila i Ewy zd. Jaśnij (Trościaniec Wielki)
drzewo rodu Bil - potomkowie Józefa Bila i Teresy zd. NN (Trościaniec Wielki)
drzewo rodu Bil - potomkowie Stanisława Bila i Reginy zd. Chryplewicz (Trościaniec Wielki)
drzewo rodu Bil - potomkowie Błażeja Bila i Marianny zd. Dajczak (Trościaniec Wielki)
drzewo rodu Dajczak - potomkowie Szczepana Dajczaka i Marii zd. Kusiak (Trościaniec Wielki, Bzowica)
drzewo rodu Dajczak - potomkowie Bartłomieja Dajczaka i Teresy zd. Krzyżanowskiej (Trościaniec Wielki)
drzewo rodu Dajczak - potomkowie Michała Dajczaka i Barbary zd. Gałuszka (Trościaniec Wielki)
drzewo rodu Dajczak - potomkowie Wawrzyńca Dajczaka i Marii zd. Gdyra (Trościaniec Wielki)
drzewo rodu Dajczak - potomkowie Andrzeja Dajczaka i Anny zd. Płoszaj (Trościaniec Wielki)
drzewo rodu Dajczak - potomkowie Macieja Dajczaka i Marii zd. Szklanny (Trościaniec Wielki)
drzewo rodu Dzik - potomkowie Antoniego Dzika i Agnieszki zd. NN (Trościaniec Wielki)
drzewo rodu Gerc - potomkowie Pawła Gerca i Heleny zd. Dajczak / Marii zd. Drozd (Trościaniec Wielki)
drzewo rodu Olender - potomkowie Macieja Olendra i Teresy zd. Dajczak (Trościaniec Wielki)
drzewo rodu Olender - potomkowie Augustyna Olendra i Agnieszki zd. Bil / Marii zd. Żytyńskiej (Trościaniec Wielki)
drzewo rodu Olender - potomkowie Tomasza Olendra i Marii zd. Gerc / Wiktorii zd. Wojtyna (Trościaniec Wielki)
drzewo rodu Olender - potomkowie Józefa Olendra i Teresy zd. Kusiak (Trościaniec Wielki)
drzewo rodu Olender - potomkowie Szczepana Olendra i Teresy zd. Skowronek (Trościaniec Wielki)
drzewo nr 1 rodu Półtorak - potomkowie Bartłomieja Półtoraka i Marianny zd. Olender / Zofii zd. Krówka (Trościaniec Wielki, Bzowica)
drzewo nr 2 rodu Półtorak - potomkowie Franciszka Półtoraka i Zofii zd. Olender (Trościaniec Wielki) 
drzewo nr 3 rodu Półtorak - potomkowie Andrzeja Półtoraka i Ewy zd. Dajczak lub Daszczyszyn (Trościaniec Wielki)
drzewo nr 4 rodu Półtorak - potomkowie Jana Półtoraka i Anny zd. Olender / Małgorzaty zd. Koryszko (Trościaniec Wielki)
drzewo nr 5 rodu Półtorak - potomkowie Adama Półtoraka i Marii zd. Drozd (Trościaniec Wielki)
drzewo nr 6 rodu Półtorak - potomkowie Jakuba Półtoraka i Anny zd. Grad (Trościaniec Wielki)
drzewo nr 7 rodu Półtorak - potomkowie Jana Półtoraka i Magdaleny zd. Sąsiadek (Trościaniec Wielki)
drzewo nr 8 rodu Półtorak - potomkowie Marcina Półtoraka i Katarzyny zd. Koziarskiej / Marii zd. Wojtyna (Trościaniec Wielki)
drzewo nr 10 rodu Półtorak - potomkowie Andrzeja Półtoraka i Marii zd. Kiełbickiej (Trościaniec Wielki)

Statistics — Olejów na Podolu - drzewa genealogiczne

This family tree was last updated on April 4, 2023.

Individuals
Males
4,215
52.2%
Females
3,845
47.7%
Total surnames
Families
Sources
Media objects
Repositories
Total events
11,732
Total users
8
Latest birth year
2017
This information is private and cannot be shown.
Average age at death
41
Males: 41   Females: 40
Average number of children per family
2.13
Changes in the last 7 days
There have been no changes within the last 7 days.
Olejów na Podolu - drzewa genealogiczne
On this day
No events for living individuals exist for today.
Slide show

Top 10 given names
Female
NameCountCOUNT
Maria813813
Anna541541
Katarzyna363363
Zofia304304
Rozalia184184
Agnieszka125125
Tekla9595
Anastazja8888
Helena8888
Teresa6868
Male
NameCountCOUNT
Jan679679
Józef401401
Michał306306
Piotr213213
Franciszek166166
Antoni142142
Mikołaj135135
Wojciech128128
Andrzej119119
Kazimierz110110
Top 25 surnames
Favorites
O stronie

Ta strona genealogiczna jest częścią niekomercyjnego projektu internetowego "Olejów na Podolu"  - www.olejow.pl, strony historycznej poświęconej pamięci naszych Przodków, do 1945 roku mieszkających w okolicach Olejowa, Trościańca Wielkiego i Załoziec, w powiecie zborowskim, województwie tarnopolskim, na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej.

Zespół wprowadzający dane liczy obecnie trzech wolontariuszy. Korzystamy z bazy nazwisk na stronie "Olejów na Podolu", kopii stron ze starych ksiąg kościelnych, oraz różnych informacji od rodzin.