Olejów na Podolu - drzewa genealogiczne

Polecamy - najbardziej zaawansowane drzewa w naszej bazie przodków

drzewo nr 1 rodu Dajczaków - potomkowie Jana Dajczaka i Marii zd. Sąsiadek (Trościaniec Wielki, Bzowica, Olejów)


drzewo roku Drozdowskich - potomkowie Jana Drozdowskiego i Marii zd. Jakubik vel Jakubowskiej (Olejów)
drzewo nr 2 rodu Juźwin - potomkowie Marcina Juźwina i Barbary zd. Macyk vel Panasów (Hukałowce, Olejów)
drzewo rodu Krzywych - potomkowie Andrzeja Krzywego i Pauliny zd. Sikorskiej (Olejów, Beremowce)
drzewo rodu Sikorskich - potomkowie Augustyna Sikorskiego i Marii zd. Drozda (Olejów)
drzewo rodu Tomczyszynów - potomkowie Michała Tomczyszyna i Paraskewy zd. Radom (Olejów)
drzewo rodu Mazgajskich - potomkowie Jana Mazgajskiego i Marii zd. Martynowicz (Olejów, Łopuszany)
drzewo rodu Mądrzyckich - potomkowie Kazimierza Mądrzyckiego i Rozalii zd. Nowakowskiej (Olejów)


drzewo nr 1 rodu Gruntowski - potomkowie Józefa Gruntowskiego i Kseni zd. NN (Trościaniec Wielki, Moniłówka, Białokiernica)
drzewo nr 2 rodu Gruntowski - potomkowie Marcina Gruntowskiego i Anny zd. NN (Trościaniec Wielki)
drzewo nr 3 rodu Gruntowski - potomkowie Wawrzyńca Gruntowskiego i Jadwigi lub Zofii zd. NN (Trościaniec Wielki, Manajów)
drzewo nr 1 rodu Płoszaj - potomkowie Franciszka Płoszaj i Heleny zd. NN (Trościaniec Wielki)
drzewo nr 2 rodu Płoszaj - potomkowie Bartłomieja Płoszaj i Reginy zd. Chryplewicz (Trościaniec Wielki)
drzewo nr 9 rodu Półtorak - potomkowie Józefa Półtoraka i Zofii zd. NN (Trościaniec Wielki)
drzewo nr 1 rodu Sąsiadek - potomkowie Jana Sąsiadka i Katarzyny zd. NN (Trościaniec Wielki)
drzewo nr 2 rodu Sąsiadek - potomkowie Pawła Sąsiadka i Anny zd. Olender (Trościaniec Wielki)
drzewo rodu Sikora - potomkowie Mateusza Sikory i Małgorzaty zd. NN (Trościaniec Wielki)
drzewo rodu Stuchliński - potomkowie Stanisława Stuchlińskiego i Katarzyny zd. NN (Trościaniec Wielki, Białokiernica)
drzewo rodu Świadkiewicz - potomkowie Melchiora Świadkiewicza i Heleny zd. NN (Trościaniec Wielki)
drzewo nr 1 rodu Wodeckich - potomkowie Kazimierza Wodeckiego i Katarzyny zd. Łokieć (Trościaniec Wielki, Białokiernica, Załoźce)
drzewo nr 2 rodu Wodeckich - potomkowie Wojciecha Wodeckiego i Teresy zd. NN (Trościaniec Wielki, Łopuszany, Beremowce)
drzewo nr 3 rodu Wodeckich - potomkowie Jana Wodeckiego i Marii zd. Truś (Trościaniec Wielki, Olejów)
drzewo nr 4 rodu Wodeckich - potomkowie Mikołaja Wodeckiego i Apolonii zd. Drozda (Olejów)
drzewo nr 1 rodu Wojtyna - potomkowie Antoniego Wojtyny i Magdaleny zd. NN (Trościaniec Wielki)
drzewo nr 2 rodu Wojtyna - potomkowie Jakuba Wojtyny i Agnieszki zd. Półtorak? (Trościaniec Wielki)
drzewo rodu Żmudź - potomkowie Błażeja Żmudź i Marii zd. NN (Trościaniec Wielki, Białokiernica, Bzowica)


drzewo rodu Bezpalko - potomkowie Józefa Bezpalko i Maryny vel Anny zd. NN (Bzowica)
drzewo rodu Garbaczewskich - potomkowie Andrzeja Garbaczewskiego i Anny zd. NN (Trościaniec Mały, Harbuzów, Bzowica)
drzewo rodu Gawłowskich - potomkowie Franciszka Gawłowskiego i Pauliny zd. Rowińskiej (Olejów)
drzewo nr 1 rodu Grabas - potomkowie Tomasza Grabasa i Marii zd. Bednarz (Hukałowce)
drzewo nr 2 rodu Grabas - potomkowie Aleksandra Grabasa i Teresy zd. Pihan (Hukałowce)
drzewo rodu Heltmann / Hetman - potomkowie Antoniego Heltmanna i Franciszki zd. Tureckiej (Hukałowce)
drzewo nr 1 rodu Juźwin - potomkowie Jana Juźwina i Marii zd. Tomczyszyn lub Kosińskiej (Hukałowce)
drzewo nr 3 rodu Juźwin - potomkowie Jana Juźwina i Marianny zd. Bomba (Hukałowce)
drzewo rodu Kotowicz - potomkowie Sebastiana Kotowicza i Ewy zd. NN (Czystopady, Bzowica)
drzewo rodu Kromp - potomkowie Jacka Krompa i Agnieszki zd. Zając (Reniów)
drzewo rodu Tureckich - potomkowie Antoniego Tureckiego i Anny zd. Lewandowskiej (Hukałowce)
 

Aktualne prace - Remek

Drzewo nr 2 rodu Krzyżanowskich - potomkowie Józefa Krzyżanowskiego i Anny zd. Szabatura (Białokiernica)

Drzewo rodu Grześków - potomkowie Kacpra Grześków i Kseni zd. Kuśnierz vel Dżura (Białokiernica)
Drzewo nr 2 rodu Trymbulak - potomkowie Marcina Trymbulaka i Anny zd. Cideło (Trościaniec Wielki, Białogłowy, Reniów)

W środku prac

Drzewo nr 2 rodu Bieleckich - potomkowie Pawła Bieleckiego i Rozalii zd. Kamińskiej (Białokiernica)
Drzewo nr 2 rodu Kusiakiewicz - potomkowie Antoniego Kusiakiewicza i Marcelli zd. NN (Białokiernica)
Drzewo nr 1 rodu Hajduk - potomkowie Józefa Hajduka i Wiktorii zd. Grześków (Białokiernica)
Drzewo nr 1 rodu Radom - potomkowie Wojciecha Radoma i Marii zd. Dołhań (Olejów, Bzowica)
drzewo rodu Dajczak - potomkowie Michała Dajczaka i Jadwigi zd. Naróg / Anny zd. Wojtyna (Trościaniec Wielki, Neterpińce)
drzewo rodu Dajczak - potomkowie Andrzeja Dajczaka i Rozalii zd. NN / Heleny zd. Malickiej (Trościaniec Wielki, Harbuzów, Białokiernica)
drzewo rodu Dajczak - potomkowie Błażeja Dajczaka i Barbary zd. Krzyżanowskiej (Trościaniec Wielki)
drzewo rodu Olender - potomkowie Adama Olendra i Zofii zd. Gładysz (Trościaniec Wielki, Hnidawa)
drzewo rodu Olender - potomkowie Adama Olendra i Tekli zd. Płoszaj (Trościaniec Wielki)

Zaczynamy prace - drzewa jeszcze mocno niekompletne

drzewo rodu Bil - potomkowie Wojciecha Bila i Ewy zd. Jaśnij (Trościaniec Wielki)
drzewo rodu Bil - potomkowie Józefa Bila i Teresy zd. NN (Trościaniec Wielki)
drzewo rodu Bil - potomkowie Stanisława Bila i Reginy zd. Chryplewicz (Trościaniec Wielki)
drzewo rodu Bil - potomkowie Błażeja Bila i Marianny zd. Dajczak (Trościaniec Wielki)
drzewo rodu Dajczak - potomkowie Szczepana Dajczaka i Marii zd. Kusiak (Trościaniec Wielki, Bzowica)
drzewo rodu Dajczak - potomkowie Bartłomieja Dajczaka i Teresy zd. Krzyżanowskiej (Trościaniec Wielki)
drzewo rodu Dajczak - potomkowie Michała Dajczaka i Barbary zd. Gałuszka (Trościaniec Wielki)
drzewo rodu Dajczak - potomkowie Wawrzyńca Dajczaka i Marii zd. Gdyra (Trościaniec Wielki)
drzewo rodu Dajczak - potomkowie Andrzeja Dajczaka i Anny zd. Płoszaj (Trościaniec Wielki)
drzewo rodu Dajczak - potomkowie Macieja Dajczaka i Marii zd. Szklanny (Trościaniec Wielki)
drzewo rodu Dzik - potomkowie Antoniego Dzika i Agnieszki zd. NN (Trościaniec Wielki)
drzewo rodu Gerc - potomkowie Pawła Gerca i Heleny zd. Dajczak / Marii zd. Drozd (Trościaniec Wielki)
drzewo rodu Olender - potomkowie Macieja Olendra i Teresy zd. Dajczak (Trościaniec Wielki)
drzewo rodu Olender - potomkowie Augustyna Olendra i Agnieszki zd. Bil / Marii zd. Żytyńskiej (Trościaniec Wielki)
drzewo rodu Olender - potomkowie Tomasza Olendra i Marii zd. Gerc / Wiktorii zd. Wojtyna (Trościaniec Wielki)
drzewo rodu Olender - potomkowie Józefa Olendra i Teresy zd. Kusiak (Trościaniec Wielki)
drzewo rodu Olender - potomkowie Szczepana Olendra i Teresy zd. Skowronek (Trościaniec Wielki)
drzewo nr 1 rodu Półtorak - potomkowie Bartłomieja Półtoraka i Marianny zd. Olender / Zofii zd. Krówka (Trościaniec Wielki, Bzowica)
drzewo nr 2 rodu Półtorak - potomkowie Franciszka Półtoraka i Zofii zd. Olender (Trościaniec Wielki) 
drzewo nr 3 rodu Półtorak - potomkowie Andrzeja Półtoraka i Ewy zd. Dajczak lub Daszczyszyn (Trościaniec Wielki)
drzewo nr 4 rodu Półtorak - potomkowie Jana Półtoraka i Anny zd. Olender / Małgorzaty zd. Koryszko (Trościaniec Wielki)
drzewo nr 5 rodu Półtorak - potomkowie Adama Półtoraka i Marii zd. Drozd (Trościaniec Wielki)
drzewo nr 6 rodu Półtorak - potomkowie Jakuba Półtoraka i Anny zd. Grad (Trościaniec Wielki)
drzewo nr 7 rodu Półtorak - potomkowie Jana Półtoraka i Magdaleny zd. Sąsiadek (Trościaniec Wielki)
drzewo nr 8 rodu Półtorak - potomkowie Marcina Półtoraka i Katarzyny zd. Koziarskiej / Marii zd. Wojtyna (Trościaniec Wielki)
drzewo nr 10 rodu Półtorak - potomkowie Andrzeja Półtoraka i Marii zd. Kiełbickiej (Trościaniec Wielki)

Statistics — Olejów na Podolu - drzewa genealogiczne

This family tree was last updated on June 2, 2020.

Individuals
Males
4,119
52.2%
Females
3,767
47.7%
Total surnames
Families
Sources
Media objects
Repositories
Total events
11,469
Total users
8
Latest birth year
2017
This information is private and cannot be shown.
Average age at death
40
Males: 41   Females: 40
Average number of children per family
2.15
Changes in the last 7 days
RecordLast changeby
Wojciech Ferenc + Maria Jednorowicz lub MarfianMay 31, 2020 - 11:08:26 a.m.Remek
Jan FerencMay 31, 2020 - 11:12:34 a.m.Remek
Anna ŻukMay 31, 2020 - 11:14:10 a.m.Remek
Grzegorz ŻukMay 31, 2020 - 11:14:10 a.m.Remek
Grzegorz Żuk + Anastazja PasternakMay 31, 2020 - 11:25:46 a.m.Remek
Anastazja PasternakMay 31, 2020 - 11:27:18 a.m.Remek
Grzegorz PasternakMay 31, 2020 - 11:27:18 a.m.Remek
Katarzyna May 31, 2020 - 11:27:32 a.m.Remek
Grzegorz Pasternak + Katarzyna May 31, 2020 - 11:27:32 a.m.Remek
Maria Jednorowicz lub MarfianMay 31, 2020 - 11:29:47 a.m.Remek
Jan Ferenc + Anna ŻukMay 31, 2020 - 11:53:34 a.m.Remek
Anna FerencMay 31, 2020 - 12:12:56 p.m.Remek
Jan JednorowiczMay 31, 2020 - 12:16:23 p.m.Remek
Małgorzata May 31, 2020 - 12:23:43 p.m.Remek
Wojciech Jednorowicz vel Generowicz vel Gerenowicz + Małgorzata May 31, 2020 - 12:23:43 p.m.Remek
Wojciech Jednorowicz vel Generowicz vel Gerenowicz + Regina WinnickaMay 31, 2020 - 12:24:51 p.m.Remek
Wojciech Jednorowicz vel Generowicz vel GerenowiczMay 31, 2020 - 12:21:35 p.m.Remek
Wojciech Jednorowicz vel Generowicz vel GerenowiczMay 31, 2020 - 12:21:35 p.m.Remek
Franciszek Jednorowicz vel Generowicz + Maria Riznyk vel RzeźnikMay 31, 2020 - 12:27:58 p.m.Remek
Maria Riznyk vel RzeźnikMay 31, 2020 - 12:29:43 p.m.Remek
Andrzej Riznyk vel RzeźnikMay 31, 2020 - 12:29:43 p.m.Remek
Justyna DzwonnikMay 31, 2020 - 12:30:01 p.m.Remek
Andrzej Riznyk vel Rzeźnik + Justyna DzwonnikMay 31, 2020 - 12:30:01 p.m.Remek
Franciszek Jednorowicz vel Generowicz + Maria KłosMay 31, 2020 - 12:34:48 p.m.Remek
Maria KłosMay 31, 2020 - 1:34:02 p.m.Remek
Jan Kłos + Katarzyna MichalskaMay 31, 2020 - 1:35:58 p.m.Remek
Franciszek Jednorowicz vel Generowicz + Maria OlenderMay 31, 2020 - 1:39:26 p.m.Remek
Franciszek Jednorowicz vel GenerowiczMay 31, 2020 - 1:39:26 p.m.Remek
Maria OlenderMay 31, 2020 - 1:53:20 p.m.Remek
Tomasz OlenderMay 31, 2020 - 1:53:20 p.m.Remek
Tomasz Olender + Melania LeśkówMay 31, 2020 - 1:54:28 p.m.Remek
Melania LeśkówMay 31, 2020 - 1:54:44 p.m.Remek
Joachim LeśkówMay 31, 2020 - 1:54:44 p.m.Remek
Joachim Leśków + … …May 31, 2020 - 1:54:44 p.m.Remek
Jan Jednorowicz + Anna FerencMay 31, 2020 - 1:57:34 p.m.Remek
Michał JednorowiczMay 31, 2020 - 2:05:36 p.m.Remek
Mikołaj Łukasiewicz + Anna KrupnickaMay 31, 2020 - 2:09:18 p.m.Remek
Mikołaj ŁukasiewiczMay 31, 2020 - 2:16:29 p.m.Remek
Paweł ŁukasiewiczMay 31, 2020 - 2:16:29 p.m.Remek
Pelagia LeskówMay 31, 2020 - 2:16:47 p.m.Remek
Paweł Łukasiewicz + Pelagia LeskówMay 31, 2020 - 2:16:47 p.m.Remek
Anna KrupnickaMay 31, 2020 - 2:32:15 p.m.Remek
Jan KrupnickiMay 31, 2020 - 2:32:54 p.m.Remek
Marcin Krupnicki + Katarzyna FerencFebruary 11, 2016 - 9:03:52 p.m.Remek
Jan Krupnicki + Teresa RarógMay 31, 2020 - 3:05:16 p.m.Remek
Teresa RarógMay 31, 2020 - 4:17:14 p.m.Remek
Jan Raróg + Anna OlejnikMay 31, 2020 - 4:20:56 p.m.Remek
Jan RarógMay 31, 2020 - 4:22:46 p.m.Remek
Maciej RarógMay 31, 2020 - 4:22:46 p.m.Remek
Maciej Raróg + Teresa KoziarskaMay 31, 2020 - 4:25:32 p.m.Remek
Teresa KoziarskaMay 31, 2020 - 4:31:23 p.m.Remek
Mateusz? KoziarskiMay 31, 2020 - 4:31:23 p.m.Remek
Zofia? May 31, 2020 - 4:31:35 p.m.Remek
Mateusz? Koziarski + Zofia? May 31, 2020 - 4:31:35 p.m.Remek
Anna OlejnikMay 31, 2020 - 4:34:38 p.m.Remek
Wawrzyniec? OlejnikMay 31, 2020 - 4:34:38 p.m.Remek
Wawrzyniec? Olejnik + Rozalia GradMay 31, 2020 - 4:36:04 p.m.Remek
Rozalia GradMay 31, 2020 - 4:37:02 p.m.Remek
Jan GradMay 31, 2020 - 4:37:02 p.m.Remek
Anna May 31, 2020 - 4:37:14 p.m.Remek
Jan Grad + Anna May 31, 2020 - 4:37:14 p.m.Remek
Maria ŁukasiewiczJune 2, 2020 - 10:31:05 a.m.Remek
Jan JednorowiczJune 2, 2020 - 8:55:50 p.m.Remek
Władysław JednorowiczJune 2, 2020 - 9:23:37 p.m.Remek
Regina WinnickaJune 2, 2020 - 11:37:45 p.m.Remek
Michał Jednorowicz + Maria ŁukasiewiczJune 2, 2020 - 9:25:03 p.m.Remek
Olejów na Podolu - drzewa genealogiczne
On this day
No events for living individuals exist for today.
Slide show

Top 10 given names
Female
NameCountCOUNT
Maria797797
Anna533533
Katarzyna358358
Zofia300300
Rozalia181181
Agnieszka124124
Tekla9494
Helena8787
Anastazja8282
Teresa6868
Male
NameCountCOUNT
Jan663663
Józef394394
Michał298298
Piotr209209
Franciszek162162
Antoni139139
Mikołaj131131
Wojciech127127
Andrzej120120
Kazimierz107107
Top 25 surnames
Favorites
O stronie

Ta strona genealogiczna jest częścią niekomercyjnego projektu internetowego "Olejów na Podolu"  - www.olejow.pl, strony historycznej poświęconej pamięci naszych Przodków, do 1945 roku mieszkających w okolicach Olejowa, Trościańca Wielkiego i Załoziec, w powiecie zborowskim, województwie tarnopolskim, na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej.

Zespół wprowadzający dane liczy obecnie trzech wolontariuszy. Korzystamy z bazy nazwisk na stronie "Olejów na Podolu", kopii stron ze starych ksiąg kościelnych, oraz różnych informacji od rodzin.