Polecamy - najbardziej zaawansowane drzewa w naszej bazie przodków

drzewo nr 1 rodu Dajczaków - potomkowie Jana Dajczaka i Marii zd. Sąsiadek (Trościaniec Wielki, Bzowica, Olejów)


drzewo roku Drozdowskich - potomkowie Jana Drozdowskiego i Marii zd. Jakubik vel Jakubowskiej (Olejów)
drzewo nr 2 rodu Juźwin - potomkowie Marcina Juźwina i Barbary zd. Macyk vel Panasów (Hukałowce, Olejów)
drzewo rodu Krzywych - potomkowie Andrzeja Krzywego i Pauliny zd. Sikorskiej (Olejów, Beremowce)
drzewo rodu Sikorskich - potomkowie Augustyna Sikorskiego i Marii zd. Drozda (Olejów)
drzewo rodu Tomczyszynów - potomkowie Michała Tomczyszyna i Paraskewy zd. Radom (Olejów)


drzewo nr 1 rodu Gruntowski - potomkowie Józefa Gruntowskiego i Kseni zd. NN (Trościaniec Wielki, Moniłówka, Białokiernica)
drzewo nr 2 rodu Gruntowski - potomkowie Marcina Gruntowskiego i Anny zd. NN (Trościaniec Wielki)
drzewo nr 3 rodu Gruntowski - potomkowie Wawrzyńca Gruntowskiego i Jadwigi lub Zofii zd. NN (Trościaniec Wielki, Manajów)
drzewo nr 1 rodu Płoszaj - potomkowie Franciszka Płoszaj i Heleny zd. NN (Trościaniec Wielki)
drzewo nr 2 rodu Płoszaj - potomkowie Bartłomieja Płoszaj i Reginy zd. Chryplewicz (Trościaniec Wielki)
drzewo nr 9 rodu Półtorak - potomkowie Józefa Półtoraka i Zofii zd. NN (Trościaniec Wielki)
drzewo nr 1 rodu Sąsiadek - potomkowie Jana Sąsiadka i Katarzyny zd. NN (Trościaniec Wielki)
drzewo nr 2 rodu Sąsiadek - potomkowie Pawła Sąsiadka i Anny zd. Olender (Trościaniec Wielki)
drzewo rodu Sikora - potomkowie Mateusza Sikory i Małgorzaty zd. NN (Trościaniec Wielki)
drzewo rodu Stuchliński - potomkowie Stanisława Stuchlińskiego i Katarzyny zd. NN (Trościaniec Wielki, Białokiernica)
drzewo rodu Świadkiewicz - potomkowie Melchiora Świadkiewicza i Heleny zd. NN (Trościaniec Wielki)
drzewo nr 1 rodu Wodeckich - potomkowie Kazimierza Wodeckiego i Katarzyny zd. Łokieć (Trościaniec Wielki, Białokiernica, Załoźce)
drzewo nr 2 rodu Wodeckich - potomkowie Wojciecha Wodeckiego i Teresy zd. NN (Trościaniec Wielki, Łopuszany, Beremowce)
drzewo nr 3 rodu Wodeckich - potomkowie Jana Wodeckiego i Marii zd. Truś (Trościaniec Wielki, Olejów)
drzewo nr 4 rodu Wodeckich - potomkowie Mikołaja Wodeckiego i Apolonii zd. Drozda (Olejów)
drzewo nr 1 rodu Wojtyna - potomkowie Antoniego Wojtyny i Magdaleny zd. NN (Trościaniec Wielki)
drzewo nr 2 rodu Wojtyna - potomkowie Jakuba Wojtyny i Agnieszki zd. Półtorak? (Trościaniec Wielki)
drzewo rodu Żmudź - potomkowie Błażeja Żmudź i Marii zd. NN (Trościaniec Wielki, Białokiernica, Bzowica)


drzewo rodu Bezpalko - potomkowie Józefa Bezpalko i Maryny vel Anny zd. NN (Bzowica)
drzewo rodu Garbaczewskich - potomkowie Andrzeja Garbaczewskiego i Anny zd. NN (Trościaniec Mały, Harbuzów, Bzowica)
drzewo rodu Gawłowskich - potomkowie Franciszka Gawłowskiego i Pauliny zd. Rowińskiej (Olejów)
drzewo nr 1 rodu Grabas - potomkowie Tomasza Grabasa i Marii zd. Bednarz (Hukałowce)
drzewo nr 2 rodu Grabas - potomkowie Aleksandra Grabasa i Teresy zd. Pihan (Hukałowce)
drzewo rodu Heltmann / Hetman - potomkowie Antoniego Heltmanna i Franciszki zd. Tureckiej (Hukałowce)
drzewo nr 1 rodu Juźwin - potomkowie Jana Juźwina i Marii zd. Tomczyszyn lub Kosińskiej (Hukałowce)
drzewo nr 3 rodu Juźwin - potomkowie Jana Juźwina i Marianny zd. Bomba (Hukałowce)
drzewo rodu Kotowicz - potomkowie Sebastiana Kotowicza i Ewy zd. NN (Czystopady, Bzowica)
drzewo rodu Kromp - potomkowie Jacka Krompa i Agnieszki zd. Zając (Reniów)
drzewo rodu Tureckich - potomkowie Antoniego Tureckiego i Anny zd. Lewandowskiej (Hukałowce)

Aktualne prace - Remek

Drzewo nr 2 rodu Krzyżanowskich - potomkowie Józefa Krzyżanowskiego i Anny zd. Szabatura (Białokiernica)

Drzewo rodu Grześków - potomkowie Kacpra Grześków i Kseni zd. Kuśnierz vel Dżura (Białokiernica)
Drzewo nr 2 rodu Trymbulak - potomkowie Marcina Trymbulaka i Anny zd. Cideło (Trościaniec Wielki, Białogłowy, Reniów)

W środku prac

Drzewo nr 2 rodu Bieleckich - potomkowie Pawła Bieleckiego i Rozalii zd. Kamińskiej (Białokiernica)
Drzewo nr 2 rodu Kusiakiewicz - potomkowie Antoniego Kusiakiewicza i Marcelli zd. NN (Białokiernica)
Drzewo nr 1 rodu Hajduk - potomkowie Józefa Hajduka i Wiktorii zd. Grześków (Białokiernica)
Drzewo nr 1 rodu Radom - potomkowie Wojciecha Radoma i Marii zd. Dołhań (Olejów, Bzowica)
drzewo rodu Dajczak - potomkowie Michała Dajczaka i Jadwigi zd. Naróg / Anny zd. Wojtyna (Trościaniec Wielki, Neterpińce)
drzewo rodu Dajczak - potomkowie Andrzeja Dajczaka i Rozalii zd. NN / Heleny zd. Malickiej (Trościaniec Wielki, Harbuzów, Białokiernica)
drzewo rodu Dajczak - potomkowie Błażeja Dajczaka i Barbary zd. Krzyżanowskiej (Trościaniec Wielki)
drzewo rodu Olender - potomkowie Adama Olendra i Zofii zd. Gładysz (Trościaniec Wielki, Hnidawa)
drzewo rodu Olender - potomkowie Adama Olendra i Tekli zd. Płoszaj (Trościaniec Wielki)

Zaczynamy prace - drzewa jeszcze mocno niekompletne

drzewo rodu Bil - potomkowie Wojciecha Bila i Ewy zd. Jaśnij (Trościaniec Wielki)
drzewo rodu Bil - potomkowie Józefa Bila i Teresy zd. NN (Trościaniec Wielki)
drzewo rodu Bil - potomkowie Stanisława Bila i Reginy zd. Chryplewicz (Trościaniec Wielki)
drzewo rodu Bil - potomkowie Błażeja Bila i Marianny zd. Dajczak (Trościaniec Wielki)
drzewo rodu Dajczak - potomkowie Szczepana Dajczaka i Marii zd. Kusiak (Trościaniec Wielki, Bzowica)
drzewo rodu Dajczak - potomkowie Bartłomieja Dajczaka i Teresy zd. Krzyżanowskiej (Trościaniec Wielki)
drzewo rodu Dajczak - potomkowie Michała Dajczaka i Barbary zd. Gałuszka (Trościaniec Wielki)
drzewo rodu Dajczak - potomkowie Wawrzyńca Dajczaka i Marii zd. Gdyra (Trościaniec Wielki)
drzewo rodu Dajczak - potomkowie Andrzeja Dajczaka i Anny zd. Płoszaj (Trościaniec Wielki)
drzewo rodu Dajczak - potomkowie Macieja Dajczaka i Marii zd. Szklanny (Trościaniec Wielki)
drzewo rodu Dzik - potomkowie Antoniego Dzika i Agnieszki zd. NN (Trościaniec Wielki)
drzewo rodu Gerc - potomkowie Pawła Gerca i Heleny zd. Dajczak / Marii zd. Drozd (Trościaniec Wielki)
drzewo rodu Olender - potomkowie Macieja Olendra i Teresy zd. Dajczak (Trościaniec Wielki)
drzewo rodu Olender - potomkowie Augustyna Olendra i Agnieszki zd. Bil / Marii zd. Żytyńskiej (Trościaniec Wielki)
drzewo rodu Olender - potomkowie Tomasza Olendra i Marii zd. Gerc / Wiktorii zd. Wojtyna (Trościaniec Wielki)
drzewo rodu Olender - potomkowie Józefa Olendra i Teresy zd. Kusiak (Trościaniec Wielki)
drzewo rodu Olender - potomkowie Szczepana Olendra i Teresy zd. Skowronek (Trościaniec Wielki)
drzewo nr 1 rodu Półtorak - potomkowie Bartłomieja Półtoraka i Marianny zd. Olender / Zofii zd. Krówka (Trościaniec Wielki, Bzowica)
drzewo nr 2 rodu Półtorak - potomkowie Franciszka Półtoraka i Zofii zd. Olender (Trościaniec Wielki) 
drzewo nr 3 rodu Półtorak - potomkowie Andrzeja Półtoraka i Ewy zd. Dajczak lub Daszczyszyn (Trościaniec Wielki)
drzewo nr 4 rodu Półtorak - potomkowie Jana Półtoraka i Anny zd. Olender / Małgorzaty zd. Koryszko (Trościaniec Wielki)
drzewo nr 5 rodu Półtorak - potomkowie Adama Półtoraka i Marii zd. Drozd (Trościaniec Wielki)
drzewo nr 6 rodu Półtorak - potomkowie Jakuba Półtoraka i Anny zd. Grad (Trościaniec Wielki)
drzewo nr 7 rodu Półtorak - potomkowie Jana Półtoraka i Magdaleny zd. Sąsiadek (Trościaniec Wielki)
drzewo nr 8 rodu Półtorak - potomkowie Marcina Półtoraka i Katarzyny zd. Koziarskiej / Marii zd. Wojtyna (Trościaniec Wielki)
drzewo nr 10 rodu Półtorak - potomkowie Andrzeja Półtoraka i Marii zd. Kiełbickiej (Trościaniec Wielki)

Statistics
Olejów na Podolu - drzewa genealogiczne
This family tree was last updated on 27 October 2016.
Individuals7,252
Males3,786
52.2%
Females3,460
47.7%
Total surnames1,079
Families2,496
Sources0
Media objects39
Repositories0
Total events10,457
Total users8
Earliest birth year1727Jan Sąsiadek
Birth about 1727 -
Death 3 September 1822 (Age 95) - Trościaniec Wielki
Latest birth year2014This information is private and cannot be shown.
Earliest death year1788Sebastian Drozdowski vel Drozdowicz
Birth before 1735 -
Death after 1788 (Age 53) -
Latest death year2016 Stanisław Kowalczyk
Birth 4 March 1932 - Nadorożniów
Death 19 October 2016 (Age 84) - Głogów
Person who lived the longest105Marcin Dajczak
Birth about 1732 -
Death 28 June 1837 (Age 105) - Reniów
Average age at death40Males: 40   Females: 39
Family with the most children15Wojciech Wojtyna + Zofia Gerc
Marriage between 1867 and 1872 - Załoźce
Average number of children per family2.16 
View statistics as graphs

Most Common Surnames

Changes in the last 7 days
 RecordLast changebyDATESORTNAME
Wojciech Szklanny27 October 2016 - 4:27:31 p.m.Kazimierz1477578451Szklanny,Wojciech
Maciej Szklanny27 October 2016 - 4:27:31 p.m.Kazimierz1477578451Szklanny,Maciej
Maciej Szklanny + Private27 October 2016 - 4:27:31 p.m.Kazimierz1477578451Szklanny,Maciej + ,Private
Jan Kusiakiewicz26 October 2016 - 10:53:58 p.m.Kazimierz1477515238Kusiakiewicz,Jan
Jan Kusiakiewicz + Aniela Żmudź26 October 2016 - 10:53:58 p.m.Kazimierz1477515238Kusiakiewicz,Jan + Żmudź,Aniela
Aniela Żmudź26 October 2016 - 10:54:59 p.m.Kazimierz1477515299Żmudź,Aniela
Józef Żmudź26 October 2016 - 9:31:34 p.m.Kazimierz1477510294Żmudź,Józef
Kazimierz Wodecki + Anna Michajłyszyn26 October 2016 - 6:38:24 p.m.Kazimierz1477499904Wodecki,Kazimierz + Michajłyszyn,Anna
Eugeniusz Wodecki26 October 2016 - 6:38:24 p.m.Kazimierz1477499904Wodecki,Eugeniusz
Józef Wodecki26 October 2016 - 7:37:04 p.m.Kazimierz1477503424Wodecki,Józef
Anna Michajłyszyn26 October 2016 - 6:40:16 p.m.Kazimierz1477500016Michajłyszyn,Anna
Kazimierz Wodecki26 October 2016 - 6:36:26 p.m.Kazimierz1477499786Wodecki,Kazimierz
Zofia Stanisława Dajczak25 October 2016 - 2:54:06 p.m.Kazimierz1477400046Dajczak,Zofia Stanisława
Władysław Dajczak25 October 2016 - 2:49:47 p.m.Kazimierz1477399787Dajczak,Władysław
Maria Dajczak25 October 2016 - 12:53:25 a.m.Remek1477349605Dajczak,Maria
Jan Jabłoński + Helena Kieryluk21 October 2016 - 5:38:07 p.m.Remek1477064287Jabłoński,Jan + Kieryluk,Helena
Jan Jabłoński21 October 2016 - 5:38:07 p.m.Remek1477064287Jabłoński,Jan
Jan Jabłoński + Maria Gruntowska21 October 2016 - 5:37:15 p.m.Remek1477064235Jabłoński,Jan + Gruntowska,Maria
Jan Jabłoński21 October 2016 - 5:36:57 a.m.Remek1477021017Jabłoński,Jan
Anna Krupnicka21 October 2016 - 5:36:57 a.m.Remek1477021017Krupnicki,Anna
Jan Jabłoński + Anna Krupnicka21 October 2016 - 5:36:57 a.m.Remek1477021017Jabłoński,Jan + Krupnicki,Anna
Maksymilian Kieryluk + Tekla Tabin21 October 2016 - 4:44:21 a.m.Remek1477017861Kieryluk,Maksymilian + Tabin,Tekla
Katarzyna 21 October 2016 - 4:38:24 a.m.Remek1477017504@N.N.,Katarzyna
Michał Tabin + Katarzyna 21 October 2016 - 4:38:24 a.m.Remek1477017504Tabin,Michał + @N.N.,Katarzyna
Tekla Tabin21 October 2016 - 4:38:08 a.m.Remek1477017488Tabin,Tekla
Michał Tabin21 October 2016 - 4:38:08 a.m.Remek1477017488Tabin,Michał
Anastazja 21 October 2016 - 4:34:34 a.m.Remek1477017274@N.N.,Anastazja
Szymon Kieryluk + Anastazja 21 October 2016 - 4:34:34 a.m.Remek1477017274Kieryluk,Szymon + @N.N.,Anastazja
Maksymilian Kieryluk21 October 2016 - 4:34:13 a.m.Remek1477017253Kieryluk,Maksymilian
Szymon Kieryluk21 October 2016 - 4:34:13 a.m.Remek1477017253Kieryluk,Szymon
Helena Kieryluk21 October 2016 - 4:29:13 a.m.Remek1477016953Kieryluk,Helena
Anna Czyżewska21 October 2016 - 3:25:27 a.m.Remek1477013127Czyżewski,Anna
Mikołaj Jabłoński + Anna Czyżewska21 October 2016 - 3:25:27 a.m.Remek1477013127Jabłoński,Mikołaj + Czyżewski,Anna
Mikołaj Jabłoński21 October 2016 - 3:24:49 a.m.Remek1477013089Jabłoński,Mikołaj
Maria Gruntowska21 October 2016 - 3:10:03 a.m.Remek1477012203Gruntowska,Maria
Olejów na Podolu - drzewa genealogiczne
On this day
No events for living people exist for today.
Who is online
Slide show

Top 10 given names
Female
NameCountCOUNT
Maria738738
Anna490490
Katarzyna339339
Zofia270270
Rozalia169169
Agnieszka115115
Tekla9090
Helena8484
Anastazja6868
Franciszka6464
Male
NameCountCOUNT
Jan607607
Józef363363
Michał277277
Piotr195195
Franciszek149149
Antoni130130
Wojciech122122
Mikołaj115115
Andrzej112112
Kazimierz100100
Top 25 surnames
Favourites
O stronie

Ta strona genealogiczna jest częścią niekomercyjnego projektu internetowego "Olejów na Podolu"  - www.olejow.pl, strony historycznej poświęconej pamięci naszych Przodków, do 1945 roku mieszkających w okolicach Olejowa, Trościańca Wielkiego i Załoziec, w powiecie zborowskim, województwie tarnopolskim, na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej.

Zespół wprowadzający dane liczy obecnie trzech wolontariuszy. Korzystamy z bazy nazwisk na stronie "Olejów na Podolu", kopii stron ze starych ksiąg kościelnych, oraz różnych informacji od rodzin.